Lesto-BHP, szkolenia BHP, usługi BHP

Doradztwo BHP szkolenia BHP usługi BHP
Doradztwo BHP grodzisk mazowiecki Doradztwo BHP pruszków Doradztwo BHP warszawa
o firmie

szkolenia BHP szkolenia wstępne szkolenia okresowe szkolenia z pierwszej pomocy

usługi BHP ocena ryzyka zawodowego instrukcje stanowiskowe dokumentacja BHP dokumentacja powypadkowa prawo pracy kontrole PIP doradztwo BHP

kontakt

Doradztwo BHP

Doradztwo w zakresie BHP


Doradztwo BHP i pomoc w zakresie:

  • obowiązujących przepisów i zasad bhp,
  • w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp oraz dokumentacji i druków,
  • organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
  • zasad doboru środków ochrony zbiorowej,
  • sporządzania regulaminów przydziału odzieży i obuwia, tym tabel odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.